You are herePGSVP

PGSVP


Předmět: Variační počet

Katedra/Zkratka: SLO/PGSVP

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Antonín Lukš, CSc.'

Anotace: Přednáška je zaměřena na klasický variační počet s jeho logicky nutnými a postačujícími podmínkami extrému funkcionálu.

Přehled látky:
- Nejjednodušší úloha variačního počtu. - Eulerova rovnice. - Klasifikace extrémů. - Zobecnění nejjednodušší úlohy. - Přípustné čáry s volnými koncovými body. - Podmíněný extrém. - Variační úlohy v parametrickém tvaru. - Postačující podmínky silného a slabého extrému. - Přímé metody řešení variačních úloh.