You are herePGST2

PGST2


Předmět: Vědecko-výzkumná stáž 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGST2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Zahraniční vědecko- výzkumná stáž v délce trvání min. 60 dní v zemi, kde student musí prokazatelně komunikovat anglicky.