You are herePGST1

PGST1


Předmět: Vědecko-výzkumná stáž 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGST1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Zahraniční vědecko- výzkumná stáž v délce trvání min. 30 dní.