You are herePGSRK

PGSRK


Předmět: Relativistická kvantová mechanika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSRK

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s principy a aparátem relativistické kvantové mechaniky a naučit se je aktivně používat.

Přehled látky:
1. Symetrie - grupa rotací, Lorentzova grupa 2. Relativistická vlnová rovnice - Klein-Gordonova rovnice, vlastnosti řešení. 3. Diracova rovnice - volné pole, řešení, pojem částice, nerelativistická limita 4. Symetrie Diracovy rovnice 5. Spinory - Operátory energie a spinu 6. Částice v elektromagnetickém poli 7. Kleinův paradox