You are herePGSPS

PGSPS


Předmět: Pravděpodobnost a statistika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSPS

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Antonín Lukš, CSc.'

Anotace: Přednáška seznamuje posluchače se základními pojmy teorie pravděpodobnosti, zvláště s pojmem náhodné veličiny a vícerozměrné náhodné veličiny. Uvádí některá rozdělení diskrétních náhodných veličin a spojitých náhodných veličin. Tuto látku doplňuje o matematickou statistiku založenou na pojmu náhodného výběru, informuje o základech teorie odhadu a základech testování statistických hypotéz.

Přehled látky:
1. Náhodný jev. 2. Náhodná veličina. 3. Náhodný vektor. 4. Funkce náhodných veličin. 5. Číselné charakteristiky náhodných veličin a náhodných vektorů. 6. Některá rozdělení diskrétních náhodných veličin. 7. Některá rozdělení spojitých náhodných veličin I. 8. Některá rozdělení spojitých náhodných veličin II. 9. Limitní věty. 10. Úvod do matematické statistiky. 11. Základy teorie odhadu a základy testování statistických hypotéz.