You are herePGSMS

PGSMS


Předmět: Moderní optické systémy

Katedra/Zkratka: SLO/PGSMS

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Miroslav Palatka'

Anotace: Seznámit studenty s principy korekce optických aberací při návrhu optických soustav.

Přehled látky:
1. Základní pojmy a zákony geometrické optiky; ideální optická soustava (OS); stigmatické zobrazení bodu. 2. Geometrická teorie zobrazení v paraxiálním prostoru - gaussovská optika. 3. Ohraničení paprskových svazků a difrakční účinky v OS. 4. Historie návrhů OS. Možné členění a obecný postup při návrzích OS. Trasování paprsků OS. 5. Základní aberace OS a hodnocení kvality OS. 6. Seidelova teorie aberací v prostoru 3. řádu. 7. Tenká čočka ve vzduchu. 8. Principy korekce základních aberací OS. 9. Analytické návrhy jednoduchých OS. 10. Jemné korekce OS. Optimalizace. 11. Tříčlenná OS umožňující korekce všech základních aberací OS.