You are herePGSLZ

PGSLZ


Předmět: Laserové zpracování materiálů

Katedra/Zkratka: SLO/PGSLZ

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s laserovými technologiemi a jejich aplikacemi.

Přehled látky:
Principy laserů, laserová optika, komponenty laserové optiky a jejich vlastnosti, charakteristiky laserového svazku; průmyslové lasery, jejich dělení podle aplikací, principy, vlastnosti, konstrukční řešení; laserové řezání, svařování, tepelné zpracování (kalení aj.), povlakování, aplikace; modelování jevů interakce laserového záření a materiálů, interpretace výsledků; laserové výrobní systémy s lasery velkých výkonů; měřicí metody, vlastnosti laserových optických svazků.