You are herePGSKZ

PGSKZ


Předmět: Kosmické záření - vybrané kapitoly

Katedra/Zkratka: SLO/PGSKZ

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.'

Anotace: Poskytnutí širokého přehledu v oboru kosmického záření: současné experimenty a jejich detekční techniky, uplatnění optických systémů a dalších měřících metod, analýza dat, teorie vzniku a šíření kosmického záření, plánované budoucí experimenty a otevřené otázky oboru.

Přehled látky:
Detekční techniky: pole povrchových detektorů pro detekci elmg. komponenty, mionů a hadronů; fluorescenční technika, čerenkovské detektory, radio detekce. Současné experimenty: AUGER, KASCADE-GRANDE, Telescope Array. Budoucnost: AUGER sever, JEM-EUSO, CTA, mikrovlny. Teorie: zdroje a šíření vesmírem.