You are herePGSKP

PGSKP

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová teorie pole

Katedra/Zkratka: SLO/PGSKP

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s principy a aparátem kvantové teorie pole a naučit se je aktivně používat.

Přehled látky:
1. Princip minimální akce - klasický pohyb, Lagrange-Hamiltonův princip, relativistická bodová částice, el.mg. pole jako nekonečný dynamický systém 2. Symetrie a zákony zachování - teorém Noetherové 3. Kvantování - formulace, normální uspořádání, Fockův prostor, skalární pole, náboj, antičástice, časové uspořádání, Greenova funkce 4. Kvantování el. mg. pole 5. Diracovo pole 6. Wickův teorém 7. S-matice - in/out stavy, účinný průřez, Dysonova řada. 8. Aplikace - phi^4 teorie, Feynmanovy diagramy, Yukawovská interakce, rozpady. 9. Kvantová elektrodynamika - Comptonův rozptyl, Bremsstrahlung 10. Renormalizace, Standarní model jako kalibrační teorie.