You are herePGSHI

PGSHI

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Holografie a holograf. interferometrie

Katedra/Zkratka: SLO/PGSHI

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s teorií holografie a holografické interferometrie.

Přehled látky:
- Základy vlnové teorie a teorie koherence. - Princip optické holografie, typy hologramů a jejich charakteristiky, dělení metod záznamu a rekonstrukce hologramu. - Princip holografické interferometrie, záznam a rekonstrukce. - Záznamové materiály, typy a vlastnosti. - Metody kvalitativního a kvantitativního vyhodnocování holografických interferogramů, fázové a absorpční předměty. - Prostorová filtrace. - Lokalizace interferenčních proužků. - Holografické paměti. - Aplikace: * měření složek tenzoru deformace a odvozených veličin, nedestruktivní holografická defektoskopie, * aplikace v aero a hydromechanice, vizualizace proudění a holografická interferometrie, * analýza napětí v mechanice, * aplikace v biomechanice. - Optická korelace a korelátory.