You are herePGSEX

PGSEX


Předmět: Teorie měření a experimentu

Katedra/Zkratka: SLO/PGSEX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s teorií měření a experimentu, plánování a řízení experimentu, fyzikální modelování experimentu.

Přehled látky:
Úvod do teorie měření (vývoj teorie měření, kvantifikace; abstraktní struktury; fyzikální veličina, Helmholtzova teorie měření; jednotky a jejich soustavy, zavádění veličin - metronomika); základní pojmy teorie měření (reprezentační teorie měření: základní pojmy, relační systém, škály a jejich typy; realizace veličin: rozměry fyzikálních jednotek, soustavy jednotek; měření: postuláty modelu měření, realizace měření); pojem model (úvod do problematiky modelů; zákon a model, klasifikace modelů; etapy vytváření modelů; matematické a fyzikální modely; tvorba matematicko-fyzikálního modelu; odchylka modelů od reality).