You are herePGSEK

PGSEK


Předmět: Experimentální kosmologie

Katedra/Zkratka: SLO/PGSEK

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Michael Prouza, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je podat přehled současné kosmologie s důrazem na moderní experimentální metody zjišťování parametrů vesmíru.

Přehled látky:
Fridmanovy modely vesmíru, Hubbleův červený posun, teorie velkého třesku, její motivace a historické alternativy. Primordiální nukleosyntéza. Teorie inflace. Současný model vesmíru a role kosmologické konstanty. Moderní metody určování kosmologických parametrů. Přehlídky oblohy - velkoškálová struktura vesmíru, baryonové akustické oscilace, slabé gravitační čočkování (cosmic shear), supernovy typu Ia. Mikrovlné záření a analýza jeho výkonového spektra, Sunayeův-Zeldovičův efekt a integrovaný Sachseův-Wolfeův efekt. Kosmická tomografie. Simulace vývoje vesmíru. Vzájemný přínos kosmologie a částicové fyziky.