You are herePGSDS

PGSDS


Předmět: Detekce světla

Katedra/Zkratka: SLO/PGSDS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Vnitřní a vnější fotoeletrický jev. Fotodiody PIN a lavinové, režimy činnosti, eletronická zapojení.

Přehled látky:
Vnitřní a vnější fotoeletrický jev. Fotodiody PIN a lavinové, režimy činnosti, eletronická zapojení. Fotonásobiče. Šumy detektorů. CCD kamera. Detektory rychlých dějů. Streak kamera. Autokorelační metody. Úplná diagnostika ultrkrátkých optických pulsů. Detektory s citlivostí na jednotlivé fotony. Detektory pro čítání fotonů. Intezifikátory obrazu. Intenzifikovaná CCD kamera. CCD kamera s elektronovým zesílením. Multiplexní detektory se zpožďovacími smyčkami. Speciální detekční struktury pro kvantovou optiku. Zdroje fotonů pro kvantovou optiku. Zdroje slabých koherentních stavů. Superpoissonovské zdroje. Subpoissonovské zdroje. Zdroje jednotlivých fotonů. Aplikace zdrojů a detektorů jednotlivých fotonů.