You are herePGSDC

PGSDC


Předmět: Difrakce v částicové fyzice

Katedra/Zkratka: SLO/PGSDC

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Marek Taševský, Ph.D.'

Anotace: Seznámení se s jevem difrakce v částicové fyzice, jeho popisem a měřením.

Přehled látky:
- pojem difrakce - kinematika procesů, Mandelstamovy proměnné - relativistická S-matice, amplituda rozptylu - Reggeho teorie - měkká difrakce - pomeron - hlubokonepružný rozptyl - tvrdá difrakce - experimenty měřící difrakční procesy