You are herePGSCH

PGSCH


Předmět: Charakterizace tenkých vrstev

Katedra/Zkratka: SLO/PGSCH

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Martin Čada, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s diagnostickými metodami tenkých vrstev.

Přehled látky:
Vlastnosti tenkých vrstev Struktura a jejich složení Roentgenova spektroskopie Elektronová mikrosonda Ramanova spektroskopie SIMS GDOES RBS XPS