You are herePGSCF

PGSCF


Předmět: Částicová fyzika - vybrané kapitoly

Katedra/Zkratka: SLO/PGSCF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.'

Anotace: Poskytnutí širšího přehledu v oboru částicové fyziky: současné experimenty a jejich detekční techniky, základy standardního modelu elementárních částic a hledání nových procesů mimo standardní model.

Přehled látky:
Klasifikace částic a měření jejich vlastností, interakce částic, partonový model, hluboce nepružný rozptyl, strukturní funkce, jety, gluony, základy kvantové chromodynamiky, elektroslabé sjednocení, Higgsův mechanismus, hledání nové fyziky za standradním modelem, princip detektorů, nová experimentální zařízení, analýza dat.