You are herePGSAP

PGSAP


Předmět: Apl. nelineární optika a laser. dynamika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSAP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je studenta seznámit s pokročilými metodami teoretické i experimentální nelineární optiky.

Přehled látky:
- Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí, vektor polarizace v nelineárním prostředí, nelineární dielektrické susceptibility a jejich vlastnosti, klasifikace nelineárních optických jevů. - Maxwell-Blochovy rovnice v dielektrickém prostředí, kinetický a kvantový model laseru, dynamika laseru, pulsní generace z laseru, laserové zesilovače. - Nelineární jevy druhého řádu, generace druhé harmonické, optimalizace konverzní účinnosti, generace součtových frekvencí, generace třetí harmonické kaskádou druhé harmonické a sčítání frekvencí. - Generace rozdílových frekvencí, parametrický zesilovač a oscilátor. - Spontánní parametrická sestupná konverze, konstrukce zdrojů kvantově provázaných párů fotonů, generace neklasických stavů světla a jejich aplikace. - Kerrův jev, autofokusace a automodulace fáze, elektrooptické a akustooptické modulátory, generace bílého kontinua. - Materiály pro nelineární optiku, nelineární optické krystaly, optika krystalů, dosažení fázové synchronizace typu I a II, kvazifázová synchronizace, nelineární optika ve vrstevnatých prostředích.