You are herePGSAF

PGSAF


Předmět: Astročásticová fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/PGSAF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Michael Prouza, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat přehled o aktuálních problémech astročásticové fyziky.

Přehled látky:
Neutrina z vesmíru a reaktorová, rozpad protonu, přímá a nepřímá detekce temné hmoty, gravitační vlny, měření gravitace na malých škálách a alternativní teorie gravitace, hypotézy měnících se konstant, extrémně energetické kosmické záření. Role evropských a českých institucí.