You are herePGS8R

PGS8R

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Relativistická kvantová teorie

Katedra/Zkratka: SLO/PGS8R

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a aparátem relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole a naučit se je aktivně používat zejm. v aplikaci na rozptyl ve fyzice vysokých energiích. 1. Rekapitulace relevantních partií nerelativistické KM, zejména poruchové teorie a teorie rozptylu. 2. Symetrie - grupa rotací, Lorentzova grupa 3. Relativistická vlnová rovnice - Klein-Gordonova rovnice, vlastnosti řešení. 4. Diracova rovnice - volné pole, řešení, pojem částice, nerelativistická limita 5. Symetrie Diracovy rovnice, projekční operátory energie a spinu. 6. Částice v elektromagnetickém poli, Kleinův paradox. 7. Princip minimální akce - klasický pohyb, Lagrange-Hamiltonův princip, relativistická bodová částice, el. mag. pole jako nekonečný dynamický systém 8. Symetrie a zákony zachování - teorém Noetherové 9. Kvantování - formulace, normální uspořádání, Fockův prostor, skalární pole, náboj, antičástice, časové uspořádání, Greenova funkce 10. Kvantování el. mag. pole, Diracovo a Procovo pole 11. Wickův teorém, poruchový rozvoj S-matice, účinný průřez, Dysonova řada. 12. Aplikace - phi^4 teorie, Feynmanovy diagramy, Yukawovská interakce, rozpady. 13. Kvantová elektrodynamika - anihilace elektron pozitronového páru na pár mion-antimion, výsledky pro Comptonův rozptyl a Bremsstrahlung. 14. Úvod do regularizace a renormalizace.