You are herePGS8D

PGS8D


Předmět: Difrakce v částicové fyzice

Katedra/Zkratka: SLO/PGS8D

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Marek Taševský, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Cíl: Seznámení se s jevem difrakce v částicové fyzice, jeho popisem a měřením. 1. Pojem difrakce, analogie s optikou 2. Kinematika procesů, Mandelstamovy proměnné, energetická škála 3. Relativistická S-matice, amplituda rozptylu, optický teorém 4. Měkká a tvrdá difrakce 5. Reggeho teorie 6. Pojem Pomeronu 7. Experimentální pozorování difrakce, experimentální techniky 8. Difrakční distribuční funkce a narušení faktorizace