You are herePGS8A

PGS8A

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Astročásticová fyzika a kosmologie

Katedra/Zkratka: SLO/PGS8A

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Michael Prouza, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Cílem předmětu je získat přehled o aktuálních problémech astročásticové fyziky a kosmologie. Kromě teoretických základů bude na příkladech současných a budoucích zařízení představena experimentální část oborů. Astročásticová fyzika Neutrina z vesmíru a reaktorová, rozpad protonu, přímá a nepřímá detekce temné hmoty, gravitační vlny. Kosmické záření: teorie urychlování, pole povrchových detektorů pro detekci elmg. komponenty, mionů a hadronů; fluorescenční technika, čerenkovské detektory, radio detekce. Současné experimenty (AUGER, KASCADE-GRANDE, Telescope Array, FAST, Cherenkov Telescope Array) Kosmologie Fridmanovy modely vesmíru, Hubbleův červený posun, teorie velkého třesku, její motivace a historické alternativy. Primordiální nukleosyntéza. Teorie inflace. Současný model vesmíru a role kosmologické konstanty. Moderní metody určování kosmologických parametrů. Přehlídky oblohy - velkoškálová struktura vesmíru, baryonové akustické oscilace, slabé gravitační čočkování (cosmic shear), supernovy typu Ia. Mikrovlnné záření a analýza jeho výkonového spektra, Sunayeův-Zeldovičův efekt a integrovaný Sachseův-Wolfeův efekt. Kosmická tomografie. Simulace vývoje vesmíru. Vzájemný přínos kosmologie a částicové fyziky. Projekt LSST.