You are herePGS7Q

PGS7Q

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová optika

Katedra/Zkratka: SLO/PGS7Q

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Koherentní stavy optického pole a jejich vlastnosti, reprezentace matice hustoty, kvazidistribuce, generující funkce a fotonové rozdělení, uspořádání operátorů pole. Stlačené stavy, fázové stavy, sub-Poissonovské stavy, světlo chaotické, laserové a superpozice koherentních a chaotických polí. Heisenbergův-Langevinův popis, Schroedingerův popis, hlavní rovnice, zobecněná Fokkerova-Planckova rovnice. Interakce záření s atomy a rezervoáry. Rezonanční fluorescence. Zobecněná superpozice koherentních polí a kvantového šumu. Fotonová statistika v nelineárních optických procesech (optické parametrické procesy, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Kerrův jev, čtyřvlnové směšování, fázová konjugace). Kvantová koherence, charakterizace provázanosti kvantových stavů, Bellovy nerovnosti, entropie kvantových stavů, Wignerova funkce a její využití pro klasifikaci stavů. Otevřené kvantové systémy - klasická a kvantová teorie stochastických procesů, mistrovská rovnice, markovské a nemarkovské kvantové procesy, charakterizace nemarkovských procesů, numerické řešení stochastických rovnic. Kvantové náhodné procházky - diskrétní a spojitá modifikace, modelování kvantových procházek v 1D a 2D, topologické aspekty, vliv dekohence, reálné implementace a aplikace. Slabá kvantová měření - princip slabých měření, preselekce a postselekce stavů, tomografie kvantových stavů s použítím slabých měření, měření nekomutujících operací.