You are herePGS7N

PGS7N


Předmět: Nelineární optika

Katedra/Zkratka: SLO/PGS7N

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí, vektor polarizace v nelineárním prostředí, nelineární dielektrické susceptibility a jejich vlastnosti, klasifikace nelineárních optických jevů. Maxwell-Blochovy rovnice v dielektrickém prostředí. Nelineární jevy druhého řádu, generace druhé harmonické, optimalizace konverzní účinnosti, generace součtových frekvencí, generace třetí harmonické kaskádou druhé harmonické a sčítání frekvencí. Generace rozdílových frekvencí, parametrický zesilovač a oscilátor. Spontánní parametrická sestupná konverze, konstrukce zdrojů kvantově provázaných párů fotonů, generace neklasických stavů světla a jejich aplikace. Kerrův jev, autofokusace a automodulace fáze, elektrooptické a akustooptické modulátory, generace bílého kontinua. Materiály pro nelineární optiku, nelineární optické krystaly, optika krystalů, dosažení fázové synchronizace typu I a II, kvazifázová synchronizace, nelineární optika ve vrstevnatých prostředích.