You are herePGS7D

PGS7D


Předmět: Detekce světla

Katedra/Zkratka: SLO/PGS7D

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Vnitřní a vnější fotoeletrický jev, vlastnosti materiálů. Fotodiody PIN a lavinové, režimy činnosti. Fotonásobiče. Šumy detektorů. CCD kamera. Detektory rychlých dějů. Streak kamera. Autokorelační metody. Úplná diagnostika ultrakrátkých optických impulsů. Fotopulzní statistika. Fotodetekční rovnice. Detektory s citlivostí na jednotlivé fotony. Detektory pro čítání fotonů. Intenzifikátory obrazu. Intenzifikovaná CCD kamera. CCD kamera s elektronovým zesílením. Multiplexní detektory se zpožďovacími smyčkami. Speciální detekční struktury pro kvantovou optiku. Využití fotonových párů pro měření kvantové účinnosti a produkci neklasických stavů světla.