You are herePGS6Z

PGS6Z

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické zobrazovací systémy

Katedra/Zkratka: SLO/PGS6Z

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.', 'RNDr. Miroslav Palatka'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Zobrazovací vs. nezobrazovací optické systémy. Geometrická teorie zobrazení - definice, zákony, principy, pojmy, rovnice. Ideální zobrazení. Stigmatické zobrazení, Cartesiovy plochy. Optické prvky, soustavy jako součásti základních optických přístrojů. Difrakce a její důsledky na optické zobrazení. Clony, apertury, pupily v optických soustavách. Fyzikálně dokonalé ("difrakčně limitované") zobrazení. Rozlišovací schopnost při fyzikálně dokonalém zobrazení - kriteria rozlišení, rozptylová funkce bodu, optická přenosová funkce. Konstrukční parametry optických soustav, optické materiály a jejich vlastnosti. Zobrazení reálnými optickými soustavami - aberace optických soustav. Geometrický a vlnový popis základních aberací v prostoru třetího řádu - monochromatických a chromatických. Trasování paprsků optickými soustavami. Hodnocení aberací optických soustav v optických programech. Základní parametry optických soustav a způsob "před-návrhu" optických soustav. Souvislost základních parametrů optických soustav s difrakcí a aberacemi. Členění zobrazovacích optických soustav. Principy korekcí optických aberací pomocí změn konstrukčních parametrů optických soustav. Postupy při návrhu optických systémů. Složitost konstrukce optických systémů a zobrazovací vlastnosti. Asférické optické plochy. Lisovaná optika. Katalogová optika.