You are herePGS6L

PGS6L


Předmět: Lasery a jejich aplikace

Katedra/Zkratka: SLO/PGS6L

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Lasery a laserové diody, principy a režimy činnosti. Laserové rezonátory. Laser v kontinuálním režimu. Q-spínání. Synchronizace módů. Ultrakrátké impulsy. Měření výkonu a energie. Diagnostika ultrakrátkých impulsů (autokorelace, FROG, SPIDER). Elektrooptické a akustooptické jevy. Amplitudová a fázová modulace světla. Prostorová modulace. Diagnostika a tvarování ultrakrátkých optických impulsů. Zesilování laserových pulsů, druhy zesilovačů (regenerativní, víceprůchodový), saturace zisku. Technika CPA (chirped pulse amplification), vysokovýkonové laserové systémy, optické izolátory, prostorové filtry. Nelineárně optické generátory a zesilovače světla - nelineární jevy druhého a třetího řádu, optický parametrický generátor a zesilovač. Využití ultrakrátkých optických impulsů ve spektroskopii. Aplikace laserových impulsů s vysokou energií a špičkovým výkonem (dělení materiálů, svařování, úpravy povrchů).