You are herePGS5O

PGS5O

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické vlastnosti materiálů

Katedra/Zkratka: SLO/PGS5O

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Maxwellovy rovnice a optické konstanty, popis interakce světla s látkou,. dělení materiálu podle optických parametrů. Vztahy mezi optickými veličinami, index lomu, permitivita, vodivost, susceptibilita, materiálové vztahy, Kramersovy - Kronigovy disperzní relace. Popis anizotropie a zavedení tenzorových veličin. Šíření světla v anizotropním prostředí, lineární a cirkulární anizotropie, řešení standardních úloh, jednoosé a dvouosé materiály. Lineární a cirkulární dichroismus. Napětím indukovaná nebo modifikovaná anizotropie (elektrické pole, magnetické pole, mechanické napětí). Elektrooptické jevy, lineární (Pockelsuv jev), kvadratický (Kerruv jev). Konstrukce EO modulátorů světla. Fotoelastické jevy, akustooptické jevy, Braggův zákon pro difrakci, režimy difrakce, difrakční řády, účinnost. Konstrukce AO modulátorů světla. Mřížková reflexe, modely popisu. Popis interakce světla s látkou v jednotlivých spektrálních oblastech. Mezipásové optické přechody, Fermiho zlaté pravidlo. Absorpční pásy, kritické body. Experimentální absorpční pásy, vliv excitonů a fononů.