You are herePGS5K

PGS5K


Předmět: Fyzika kondenzované fáze

Katedra/Zkratka: SLO/PGS5K

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
A. Fyzika pevných látek " Symetrie krystalu, krystalová mřížka, popis difrakce. " Kmity mřížky, fonony, disperzní závislosti, tepelné vlastnosti. " Popis kovů, Fermiho plyn elektronů, tepelné a elektrické vlastnosti, Fermiho plochy. " Energetické pásy, Blochův teorém, Blochovy funkce, ústřední rovnice. B. Fyzika polovodičů " Reálné polovodiče, pásová struktura typických polovodičů (Si, Ge, GaAs). " Popis kvazičástic, plazmony, polaritony, excitony. " Povrchy a rozhraní, p-n přechod, kvantové heterostruktury, polovodičové součástky. " Mezipásové optické přechody, sdružená hustota stavů kritické body. " Optické experimentální metody studia polovodičů, měření absorpce, luminiscence. " Fotonické krystaly a jejich použití.