You are herePGS3Z

PGS3Z


Předmět: Zvaný ústní přísp. na kon. za kolaboraci

Katedra/Zkratka: SLO/PGS3Z

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je prezentace výsledků vědecké práce doktorského studenta na mezinárodním fóru za mezinárodní kolaboraci na základě pozvání programového výboru konference.

Přehled látky:
Příprava na ústní prezentaci v oblastech psaného (text ve sborníku z konference), a mluveného projevu.