You are herePGS3C

PGS3C


Předmět: Ústní přísp. na konferenci za kolaboraci

Katedra/Zkratka: SLO/PGS3C

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Hlavním cílem předmětu je naučit doktorského studenta prezentovat výsledky své vědecké práce v cizím, zpravidla anglickém jazyce. Vědecká práce je prezentována doktorandem, který na konferenci reprezentuje mezinárodní kolaboraci.

Přehled látky:
Příprava na ústní prezentaci v oblastech psaného (text ve sborníku z konference) a mluveného projevu.