You are herePGS3A

PGS3A


Předmět: Pokročilá analýza v rámci experimentu

Katedra/Zkratka: SLO/PGS3A

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem předmětu je zvládnout pokročilou analýzu etapy výzkumné práce, prováděné v rámci experimentu kolaborace a doložit ji vyjádřením.

Přehled látky:
Výzkumné práce, prováděné v rámci experimentu kolaborace.