You are herePGS2N

PGS2N


Předmět: Neveřejná publikace v rámci kolaborace

Katedra/Zkratka: SLO/PGS2N

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení článku, který publikuje student doktorského studijního oboru v rámci mezinárodní kolaborace ve zvláštním režimu.

Přehled látky:
Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.