You are herePGS2C

PGS2C


Předmět: Kvalifikační práce mezinár. kolaborace

Katedra/Zkratka: SLO/PGS2C

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, kterou publikuje student doktorského studijního oboru v rámci významné mezinárodní kolaborace (ATLAS-CERN, Pierre Auger Collaboration, Cherenkov Telescope Array...).

Přehled látky:
Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.