You are herePGS2A

PGS2A


Předmět: Veřejná publikace v rámci kolaborace

Katedra/Zkratka: SLO/PGS2A

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení článku, který je publikován v časopise vydávaném v rámci významné mezinárodní kolaborace (ATLAS Public Note...).

Přehled látky:
Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.