You are herePGRC2

PGRC2


Předmět: Hlavní autor publikace v recenz. čas. 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGRC2

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavní autor publikace v recenzovaném časopise.