You are herePGRC

PGRC


Předmět: Hlavní autor publikace v recenz. čas. 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGRC

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavní autor publikace v recenzovaném časopise.