You are herePGR

PGR


Předmět: Rešerše k disertační práci

Katedra/Zkratka: SLO/PGR

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Rešerše k disertační práci- shrnutí odborné literatury k tématu disertační práce.