You are herePGPRO

PGPRO


Předmět: Projektová činnost

Katedra/Zkratka: SLO/PGPRO

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Podíl na řešení projektu na PřF UP.