You are herePGPPA

PGPPA


Předmět: Popularizační aktivity na UP

Katedra/Zkratka: SLO/PGPPA

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Popularizační aktivity na PřF UP (účast na Veletrhu vědy a výzkumu, Dětské univerzitě, umístění v soutěži "o cenu děkana PřF UP", atd.).