You are herePGOS2

PGOS2


Předmět: Odborný seminář 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGOS2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Prezentace na odborném semináři na pracovišti PřF UP 2.