You are herePGOS1

PGOS1


Předmět: Odborný seminář 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGOS1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Prezentace na odborném semináři na pracovišti PřF UP 1.