You are herePGOP3

PGOP3


Předmět: Odborný předmět 3

Katedra/Zkratka: SLO/PGOP3

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.

Přehled látky:
Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.