You are herePGOP2

PGOP2


Předmět: Odborný předmět 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGOP2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.

Přehled látky:
Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.