You are herePGOP

PGOP


Předmět: Odborný předmět 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGOP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.

Přehled látky:
Student si vybere odborný předmět z nabídky katedry.