You are herePGIS1

PGIS1


Předmět: Spoluautorství v časopise s IF 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGIS1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Spoluautor publikace v časopise s nenulovým IF.