You are herePGIF3

PGIF3


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF 3

Katedra/Zkratka: SLO/PGIF3

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavní autor publikace v časopise s nenulovým IF.