You are herePGIF

PGIF


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF

Katedra/Zkratka: SLO/PGIF

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavní autor publikace v časopise s nenulovým IF.