You are herePGDP6

PGDP6


Předmět: Disertační práce 6

Katedra/Zkratka: SLO/PGDP6

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.