You are herePGDP5

PGDP5


Předmět: Disertační práce 5

Katedra/Zkratka: SLO/PGDP5

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.