You are herePGDP3

PGDP3


Předmět: Disertační práce 3

Katedra/Zkratka: SLO/PGDP3

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.